पुनरागमनस्वरूप कंध्याच्या विद्रावण्यासाठी कंध्याची आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी: स्थिरता आणि स्वातंत्रता फिरविण्याचा एक संधीपत्रिका

एसीएल चोट: कारण, उपचार आणि रोखणे

कंधा विद्रावण, विशेषत: पुनरागमनस्वरूप आलेल्या विद्रावण, अत्यंत किंवा त्रासदायक शकतात. त्यांनी केवळ अत्यंत आघाड आणि कठिण दर्द न दिल्यास, परंतु आपल्याला वापरता येऊन सर्वोपरि आपल्याच्या दैनंदिन क्रियाकलापांच्या किमया आणि निर्वाचितीसमयी नकार करतात. जर आपल्याला पुनरागमनस्वरूप कंध्याच्या विद्रावणामुळे संघटनारे असल्यास, तुम्हाला एकदम एकदम एकदम नक्की आवश्यकता आहे. भाग्याच्या दारीच्या असल्याची पूर्वापैकीची चिकित्सा एक कंध्याच्या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीच्या रूपात आहे. ही लेखनी माझ्या आर्थोपेडिक सर्जन दृष्टिकोणातून तुमच्याकडून प्रक्रिया आणि तुम्हाला हे कितीच्या उमेदी आहे, हे वाचविले आहे. 

पुनरागमनस्वरूप कंध्याच्या विद्रावणाची समज:

प्रक्रियेच्या अगोदर प्रश्नकर्त्यांनी असं वाटणार आहे की कंध्याच्या विद्रावणाच्या विचारात पाहिजे. पुनरागमनस्वरूप कंध्याच्या विद्रावणाच्या आम्हाला किंवा कसोट्याच्या कायद्याने चोट किंवा आपल्या कंध्याच्या संधिमुळे क्षति होतो. कंधा आपातकालीनपणे अस्थिर आहे, जितकी विचारात विद्रावण हो.

आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी: अल्प प्रवेशाची पद्धत:

पुनरागमनस्वरूप कंध्याच्या विद्रावणाच्या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी ही अल्प प्रवेशाच्या विद्रावण प्रक्रिया आहे ज्याने कंध्याच्या विद्रावणाच्या इल ाजातील क्रांती झाली आहे. पारंपरिक खुल्या सर्जरीने मुख्य अभिवादन घेतल्यामुळे अधिक लहान अभिवादनांचा वापर करतात आणि कंध्याच्या जोडचीं संरचनांना दाखवण्याच्या आणि मरम्मत करण्याच्या आपल्या स्वतःच्या विचारात वापरतात.

प्रक्रिया:

1. बेहोशी: सामान्य बेहोशीतल्या अधिवादनात तयार केल्या जातात आणि प्रक्रियेच्या दरम्यान तुम्हाला आराम आणि वेदना नसवून सांगणारे आहे.

2. अभिवादन: छोट्या अभिवादन, सामान्यपत: एक सेमीमीटरपेक्षा कमी आकाराच्या आपल्या कंध्याच्या आसपास बनवलेले आहे.

3. आर्थ्रोस्कोपी: आर्थ्रोस्कोप एक अभिवादनाच्या माध्यमाने एका स्क्रीनवर कंध्याच्या जोडच्या अंशांना पाहण्याची संधीपत्री मिळवितो.

4. मरम्मत: विद्रावणाच्या मरम्मत आणि कंध्याच्या स्थिरतेला वाढवण्याच्या आणि मरम्मत करण्याच्या आपल्या स्वतःच्या विचारात शल्यचिकित्सक विशेष उपक्रिया उपयोग करतो.

5. बंद करणारे: एकदम मरम्मत केल्यानंतर, अभिवादनांची शूटी किंवा लहान बँडेजद्वारे बंद केली जाते.

वसूली आणि पुनर्वास:

सर्जरी झाल्यानंतर, तुम्हाला सुविधा अनुसरून रिहॅबिलिटेशन कार्यक्रमाचा सावध घेतला पाहिजे. हे कार्यक्रम आपली शक्ती, आरामचालीता, आणि स्थिरतेची सुधारणे करणारे व्यायाम आणि अनुसरणी करण्यात येईल. आपल्या शल्यचिकित्सकाच्या निर्देशांच्या पालनाने उत्तम निकष आपल्याला मिळवण्यात महत्वपूर्ण आहे.

आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीच्या फायदे:

1. अल्प प्रवेश: अल्प अभिवादनांकिंवा अभिवादनांची वापरंयाच्या कारणीभूत असल्याचे त्वरित वापर म्ळतात.

2. नियमिती: आर्थ्रोस्कोपाचा वापर करण्याच्या संधीपत्रात दर्द नसणारे रोजगाराण्याच्या संधीपत्रात मुळवाचा होतो.

3. कमी दर्द: अकेल्याने सर्जरीने जागतिक सर्जरीने मुकाबला केल्याने विद्रावणाच्या सर्जरीनंतर पुरेसा दर्द अनुभवतो.

4. जलद रिकवरी: अनेक रुग्ण आपल्या द ैनंदिन गतिविधियांच्या आणि खेळाच्या व्यक्तिच्या साठवण्यात जलदी येऊ शकतात.

निष्कर्ष:

कंध्याच्या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी पुनरागमनस्वरूप कंध्याच्या विद्रावणामुळे पीडित झाल्यांसाठी आणि आपल्याला आशा आणि वापरण्याच्या सांगत्य प्रदान करते. हाच कोणत्याही सर्जरीने आवश्यक धोक्याच्या बिनाने नसल्याची किंवा संगडितल्याची अर्थ नाही, हे अल्प प्रवेशाच्या दृष्टिकोणात किंवा संधीपत्रांच्या मार्गाने असल्याच्या अधिक फायद्यांचे आहे. आपण जर पुनरागमनस्वरूप कंध्याच्या विद्रावणाच्या संकटात असल्यास, तरी एक आर्थोपेडिक सर्जनाच्या सोडल्याने कंध्याच्या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी किंवा आहे की नाही, हे निर्धारित करण्याच्या उद्देशाने आपल्याला प्राधान्य देता येते. कंध्याच्या स्थिरतेच्या मिळवण्याचा अर्थ कंध्याच्या स्वातंत्रता आणि गुणवत्तेचा आपल्या पुनर्निर्माणाचा असा आहे.


Have Queries? Fill Details & Get a Call back